Wie zijn wij?


Interkerkelijke werkgroep Hart-en-Vrouw

'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn'

Zijn er dingen die echt waarde voor je hebben? Waarvoor je alles wilt missen? Grote kans, dat je daar dan ook heel vaak mee bezig bent, al is het maar in gedachten.

Zo is onze doelstelling: Vrouwen bekend maken met Jezus en hen helpen Hem beter te leren kennen d.m.v. bijeenkomsten en gesprekskringen.

Want als Jezus de bewaarder van jouw schatkamer/jouw hart is heb je een basis, waaruit je leeft en je keuzes maakt en weet wat BELANGRIJK is.

Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Het leven is zo vol en gaat zo snel; geniet ik er nog wel van? Wat doet er echt toe?

Wat is het toch fantastisch dat liefde en trouw als een mooie ketting om onze hals hangen! En dat we liefde en trouw in onze harten mogen schrijven.

En dat: WANNEER we met heel ons HART op de Heer vertrouwen, Hij een weg voor ons zal banen. Dat Hij ons zal leiden en onze schatbewaarder is.

We hoeven HEM alleen maar te volgen!

In Spreuken lezen we:
(Spreuken 3: 3-6)

'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,

wind ze om je hals,

schrijf ze in je hart.

4 God en de mensen zullen je genegen zijn

en je zult waardering ondervinden.

5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,

steun niet op eigen inzicht.

6 Denk aan hem bij alles wat je doet,

dan baant hij voor jou de weg.'
GifteN

Eventuele giften, ter ondersteuning van dit werk, kunt u storten op:
bankrekeningnr.: NL18 RABO 0167 7536 65
t.n.v. E. Wijnsma-Colijn en/of P.M. van den Dorpel-van Wensem.
Werkgroepleden 2022
Interkerkelijke werkgroep Hart-en-Vrouw
Email:
werkgroep@hart-en-vrouw.nl
Privacyverklaring en Cookies
© 2024  MH